Prevenció

Prevenció, bűnmegelőzés

A bűnözővé válás megakadályozása, a lehetőségek szűkítése, a veszélyeztetett csoportok folyamatos felvilágosítása, sorsuk figyelemmel kísérése, illetve az e körbe tartozó személyek számának legnagyobb mértékű csökkentése. Az ebben az irányban végrehajtott állami intézkedések erősítése, megtámogatása, kivitelezésükben való közreműködés.

Eszközök és módszerek
  • Folyamatos felvilágosító, feltáró tevékenység, személyes kapcsolattartás útján, iskolák, oktatási intézmények, szakemberek bevonásával, melyek során kontaktus teremthető közvetett és irányított módon, már korábban elítélt, kisebb fajsúlyú elkövetőkkel, azok negatív tapasztalatait mintegy elrettentő erőként megismertetve.
  • Ezen tevékenység hatékonysága érdekében, erre nem a megszokott osztályfőnöki órák, hanem oldottabb légkörű, iskolai sportnapok, vagy délutánok, játékos foglalkozások keretében kerítenénk sort.
  • A fiatal, veszélyeztetett korosztályok számára az illetékes oktatási intézményekkel, hatósági szervekkel karöltve, speciális bűnmegelőzési táborokat, rendezvényeket szerveznénk.
  • Külön együttműködési megállapodás keretében végeznénk tevékenységünket a különösen veszélyeztetett cigány kisebbség körében élő fiatalokkal összefüggésben, mely területen a szakirányú alapítványok, intézmények bevonására kerülne sor.
  • Szakirányú sajtóorgánumok és média felhasználásával, célzott kampányokkal szerveznénk tervszerű és célirányos munkánkat.