Reintegráció

Társadalmi reintegráció

A büntetésüket letöltött személyek társadalmi reintegrációjának, visszailleszkedésének hatékony és kézzel fogható elősegítése, munkahely és lakhatás, szakképzés, oktatás közvetlen megteremtésével.

A bűnmegelőzési stratégia, véleményünk szerint, egyik legfontosabb és leghangsúlyosabb része a visszaeső bűnözés hatékony és mérhető megakadályozása, számának csökkentése. A büntetést letöltött személyek igen nagy arányban azért kerülnek ismételten összetűzésbe a hatóságokkal, mert az őket „fogadó” civil társadalom elutasító velük szemben, előítéletek miatt nem tudnak a megélhetés alapját megteremtő munkalehetőséghez jutni, ezáltal ellehetetlenül minden, önmagukkal és a társadalommal szemben fennálló jobbító szándékuk.

Az érintett személyeket kívánja alapítványunk a hozzá majdan kapcsolódó gazdasági társaságokkal együttesen felkarolni, olyan önkéntes alapon szervezendő gazdasági és lakhatást is biztosító közösségek létrehozásával, melyek területileg átjárhatóak, de ugyanakkor mégis elkülönülnek a normál polgárok lakta településektől. Ez biztosítja a reintegrációs folyamat és munka zökkenőmentességét, mellőzve, illetve jelentősen lecsökkentve az újabb bűnbeesés, kísértés lehetőségeit.

Az ismertetett közösségekben a munkavégzés, lakhatás biztosítása mellett, szak-, illetve átképzési lehetőségeket is tervezünk megvalósítani.

Munkánk során szoros együttműködésre törekszünk minden olyan érintett, választott, vagy kinevezett képviseleti szervvel, állami hivatallal, szakhatósággal, gazdasági társulással, amelyekkel a napi operatív teendők közös eljárást igényelnek, vagy nélkülük a kitűzött feladatok, célok nem elérhetőek.

A reintegrációs folyamat része természetesen a büntetés végrehajtási intézményekkel történő napi szintű kapcsolat kialakítása is, hiszen a lehetőség ismertetésével, velük közösen lehet csak hatékony a megelőző, társadalomba „visszakísérő” munka.