Viktimológiai tevékenység

Az áldozattá válás megelőzése

Az áldozattá válás lehetséges előidéző körülményeinek kiszűrése, kiküszöbölése, erre utaló magatartási formák, szokások, beidegződések ismertetése, feltárása. A helyes, nem kihívó viselkedési normák tanítása különböző, azokat életre hívó szituációkban.

Eszközök és módszerek
  • A leginkább érintett korcsoportok esetében, gyermekek és idősek, rendszeres, esettanulmányokon alapuló személyes kontaktust igénylő beszélgetések és rendezvények szervezése és lebonyolítása szakemberek bevonásával, együttműködve a Rendőrség, Polgárőrség és egyéb szakhatóságok illetékeseivel.
  • Csakúgy, mint a bűnmegelőzési tevékenység keretében, ezen munkafolyamatokat is egy kikapcsolódást jelentő, vonzó programokkal tűzdelt eseménysorozatba ágyazva végeznénk, mert az oldottabb légkör könnyebbé teszi a helyes magatartási formák átadását, közvetítését és elfogadását.
  • Célirányos kiállítások, nyílt napok szervezésével, évszakokhoz és földrajzilag behatárolható területekhez kötött, kiemelten egyes típusú bűncselekmények szezonális jellegéhez igazodó, ún. Roadshow-k keretében terjesztenénk ismeretanyagunkat, tapasztalatainkat.
  • Időszakos és lökéshullámszerű kampányokat folytatnánk a célcsoport elérését optimálisan biztosító újságok, híradások, információközlő eszközök felhasználásával.